Bezigheden zijn sedert 1 september 2016, gestaakt.